Generátorok

Feladata a fogyasztók árammal való ellátása - akkumulátor töltése.

Mûködése: A mozgási indukció elvén alapszik, tekercs áll (állórész), mágnes forog (elektromágnes). Ha a tekercsre mágneses mező hat (erővonalai metszik a vezetőt) benne feszültség indukálódik, váltakozó áram keletkezik. Az állórészben a három tekercsrendszer térbeli elrendezése következtében, három, egymáshoz képest 120 fokkal eltolt fázisú váltakozó feszültség és áram keletkezik a két pólusú (északi és déli) mágneses tér forgásakor. Több pólus alkalmazásával javul a generátor kihasználása, simább lesz az egyenfeszültség

GÉPJÁRMÛ GENERÁTOROK CSOPORTOSÍTÁSA,JELÖLÉSE

Mûködés elve szerint: - mozgási indukció: - mágnes áll, tekercs forog (dinamó) - tekercs áll, mágnes forog (generátor) Pólus kialakítás szerint: - körmös pólusú generátor - kiálló pólusú generátor - vezetőelemes-forgórészû generátor. A fázistekercsek kapcsolása szerint: - csillag kapcsolás (60A-ig) - delta kapcsolás (60A-felett). Gerjesztési mód szerint: - pozitívgerjesztésû, külső szabályzású - negatívgerjesztésû, külső szabályzású - öngerjesztésû negatívszabályzású beépített szabályzóval - öngerjesztésû pozitívszabályzású külső szabályzóval - öngerjesztésû negatívszabályzású külső szabályzóval - öngerjesztésû pozitív-negatív szabályzású anódházas gerjesztő diódákkal, külső szabályzóval. Feszültség egyenirányítása szerint: - mechanikus egyenirányítású / kommutátoros/-- dinamó - félvezetővel (diódával) egyenirányított –generátor. A töltésellenőrző áramkör kialakítása szerint: - relével mûködtetett - feszültségkülönbséggel Hûtés módja szerint: - levegőhûtésû (ventilátor lapáttal ellátott) - vízhûtésû – olajhûtésû.

Generátor jelölése: Pl.: N 1 ( ) 12V 55A 25 N – állórész külső átmérője: G: 100-109 mm K: 120-129 mm N: 130-139 mm T: 170-199 mm U: 200 mm-feletti 1 – generátor kialakítása: 1 - körmöspólusú generátor 2 - kiállópólusú generátor 3 – vezetőelemes forgórészû gen. ( ) – forgásirány (hajtásoldal felől nézve) (→) vagy „R” akkor jobbra forgás (←) vagy „L” akkor balra forgás ( -- ) akkor „R,L” jobbra és balra is foroghat 12V – a generátor névleges feszültsége (V) 55A – a generátor névleges árama (A) 25 – fordulatszám ( 2/3 névleges áramnál) / 1/perc—százban /.

[Generátorok itt]

Árak megjelenítése EURO-ban is