Garancia és panaszbejelentés

 

Általános panaszbejelentéshez, illetve garancia igényléshez kérjük töltse ki az alábbi dokumentumok valamelyikét, és küldje el nekünk emailben, a zökkenőmentes ügyintézés érdekében.

E-mail cím: bz@zsu.hu

Általános panasz bejelentő űrlap
(letöltéshez kattintson a képre)

Alkatrész garancia bejelentő űrlap
(letöltéshez kattintson a képre)

Garancia, jótállás, betétdíjas cseredarab

ZS+ U KFT kizárólag a 151/2003 (IX.22.) Kormány Rendelet mellékletében szereplő termékek kapcsán vállal jótállást. Jótállási eset áll fenn, ha a vevő az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék, illetve alkatrész ellen, amely anyag-, illetve gyártási hiba következtében hibásodott meg, és ez a hiba már az eladás pillanatában a termékben megtalálható volt. Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés, hiányos termék, vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termékek. Abban az esetben, ha egy a Zs+U Kft. által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie. Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a Zs+U Kft. alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget. Jótállási kötelezettség megszűnik beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén is. Nem érvényes az egy éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész az egy éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye. Az általános jótállási időtartamtól azon márkák jótállási feltételei térnek el, melyekre az alkatrészgyártók által külön megszabott előírások érvényesek. Ezen termékekről a vevőszolgálat ad felvilágosítást. A jótállási igény alapja a vásárlási számla és a szakszerű beszerelést is igazoló számla. Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli. A visszavásárlás feltételei között szerepel, hogy hogyan kell helyesen felkészítve a csere darabot elküldeni, visszahozni. A Zs+U Kft nem vállal kötelezettséget arra vonatkozólag, hogy a kauciós cseredarabokat visszavásárolja. Félreértés ne essék, ezek a gyártók által hozott szabályok, melyek nemzetközi szinten mindenhol és mindenkire vonatkoznak. A visszavásárlás feltételeit a beszállítók szabják meg a felújíthatóság alapján. Megtisztított, sérülésmentes használt darabot az új alkatrész csomagolásában szükséges visszajuttatni a nagykernek, amit kézhezvételtől számítva kb. 1-8 hét alatt, állapotfelmérés után írnak vissza! Itt található pár letölthető dokumentum a szabályokról és az újra hasznosításról!

Garancia elbírálásának menete

Első és a legfontosabb a bejelentési kötelezettség! A vásárló a minőségi kifogását köteles a vásárlás helyén bejelenteni. A bejelentést írásba kell foglalni, amely jegyzőkönyv felvételével is történhet. A reklamált alkatrész átvételének napjától számított 2 munkanapon belül telefonon értesítjük az ügyfelet az ügyintézés módjáról (helyben elbírálható vagy külső vizsgálatra kell küldeni), várható elbírálás határ idejéről. Amennyiben a meghibásodás csak bonyolult vizsgálattal bírálható el, az alkatrészt a gyártóhoz vagy forgalmazóhoz küldjük további vizsgálatra. Amennyiben a vizsgálóhely a reklamációt nem találja jogosnak és elutasítja, akkor a vizsgálat és a szállítás költségét a reklamáló ügyfélnek/cégnek kiszámlázzuk. Az esetleges okozati károknál azok térítése minden esetben a gyártó által elvégzett vizsgálat alapján történik.

Garanciális kötelezettség alá eső, minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok

 • a vásárlási számla, blokk és garancia levél is elveszett

 • a garanciális idő lejárt

 • ha bizonyos esetekben a szakszerű beszerelésről nincs munkalap vagy számla (151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján

 • az alkatrész nem azonosítható

 • az alkatrész be és vagy kiszereléskor megsérült

 • az alkatrészt megbontották, külsérelmi nyomok vagy átalakítás nyomai láthatók rajta

 • nem megfelelő gépkocsiba építették be

 • az alkatrész természetes elhasználódása esetén

Vitás helyzet

Ha a fogyasztó a garanciára kötelezett, valamely lényeges műszaki, gazdasági döntésével nem ért egyet, írásban kérheti a kifogás alá vont alkatrész szakértői vizsgálatát, melynek költségét is viseli. A garancia kötelezettje ebben az esetben köteles a megkifogásolt alkatrészt, a vizsgálatot nem zavaró módon maradandó jelzéssel ellátni. Az átvételről és az alkalmazott jelölésről jogosult és kötelezett közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Az így keletkezett szakvéleményét, mind jogosult, mind kötelezett a területileg illetékes Bíróság előtti polgári peres eljárásban megtámadhatja.

A helyileg illetékes Békéltető Testület segítségét kérhetik.

Betétdíjas, cseredarabos alkatrészek visszaküldési feltételei

Betétdíjas cseredarabot (a vásárlás napjától számított max. 20 napon belül)
 a következő képen kérnénk visszaküldeni:

 • kérjük eltakarítani és zsírtalanítani
 • feltétlen abban a csomagolásban kérjük vissza, amiben az új alkatrész volt
 • nem lehet törve, repedve, kizárólag csak a kopásból adódó hibái lehetnek
 • ugyan azon tartozékaival kérjük visszaküldeni, ahogyan az újat küldtük
 • a gyári szám vagy plakett alapján beazonosítható legyen

Például ha egy új kormányművön rajta vannak az axiál csuklók, akkor a régit is azzal együtt kérjük visszaküldeni. Bármelyik a fentiekben felsorolt feltétel be nem tartása esetén a betétdíj összege nem kerül jóváírásra.

Megértésüket köszönjük!

Árak megjelenítése EURO-ban is